Forskning & udvikling

Et tag skal kunne holde til meget – og i BMI Group's testcentre til endnu mere. Her gennemføres kontinuerligt omhyggelige test af produkterne.

BMI Group har flere forsknings- og testanlæg rundt om i verden. Forskningen handler ikke bare om at udvikle tagsten, men også om specialsten og tilbehør til taget.

Image
FORSKNING & UDVIKLING

Inden et nyt produkt lanceres, gennemgår det en lang række af omfattende test, bl.a.:

UV-strålingstest

Sollys nedbryder plast og herunder malingen på betontagstens overflade. Det er derfor meget vigtig nøje at teste overfladens styrke.

Frostbestandighed

En ødelagt tagsten kan være skyld i, at der løber vand ind, hvilket kan føre til frostsprængninger.

Erosion

Regnvand er surt, og i områder med høj luftforurening kan surhedsgraden føre til tæring. For at kunne modstå dette testes materialer og overflader grundigt.

Hurtige temperaturudsvingninger

Temperaturen på en tagstens overflade kan på blot nogle få minutter variere med 50°C. De hurtige forandringer kan medføre mikroskopiske revner i overfladen.

Kvalitet er et nøgleord for monier

For generelt at sikre den bedste kvalitet og størst mulige ensartethed er alle led af tagstensproduktionen underlagt en nøje kontrol. Det gælder bl.a. råvarer, forarbejdningsprocessen, tørring, brændingen af tegltagsten, overfladebehandlingen på betontagsten samt ikke mindst de færdige tagsten.

Test for frostfasthed

For at kvalitetsteste tegltagstens frostfasthed gennemgår en serie af udvalgte tagsten fryse-tø-cykler. I en speciel maskine udsættes de for frost, optøs derefter ved overrisling med genopvarmet vand og nedsænkes herefter i vand. En cyklus tager 4 timer. Ifølge DS/EN 539 (den europæiske standard for tegltagsten) skal fryse-tø-cyklerne gentages, indtil tegltagstenene viser tegn på beskadigelser, eller indtil der er gennemført 150 fryse-tø-cykler. Monier har dog indført en langt mere vidtgående kvalitetskontrol for frostfasthed. Det betyder, at vi i forhold til Dantegl tagsten har øget antallet af fryse-tø-cykler, så Dantegl tagsten nu gennemgår 400 fryse-tø-cykler.

Øvrige test

På BMI Group's testcentre i England og Tyskland udsættes vores tagsten ligeledes for en lang række test, bl.a. i laboratoriets vindtunnel. Her testes hele tagflader ved forskellige vindpåvirkninger, der bygger på data indsamlet på BMI Group's vejrstationer rundt om på kloden. På den norske vestkyst, der klimamæssigt hører til blandt de allermest barske, har vi på en lille ø yderst ude placeret et udendørs anlæg, hvor tagstenene langtidstestes under de ekstreme og omskiftelige vejrforhold. Trædefasthed, belastning, brudstyrke og påvirkning fra kraftige regnskyl er andre ting, som løbende kontrolleres.

Gennem disse test sikres den langsigtede kvalitet samt at nationale byggeregler og normer overholdes. Så vi kan roligt sige, at vores tagløsninger i alle henseender er at finde på toppen.