B&C 30 Protector Danflock

Den unikke, danske tagløsning, der overflødiggør brugen af undertag og som har bevist sit værd i mere end 30 år - nu også i en lettere udgave!

Danflock Systemfugen ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd og er så tæt, at den modvirker indtrængen af slagregn og fygesne. Skulle der opstå kondens og fugtproblemer i tagrummet, så sørger systemfugen også for, at kondensdannelser ganske simpelt drænes ud gennem nylonfibrene. Det betyder tørre lofter og effektiv ventilation. Systemfugen har desuden en trykudlignende egenskab, der reducerer blæstens sug-effekt på tagfladen, hvilket modvirker stormskader.

En økonomisk fordelagtig tagløsning, idet oplægningen er væsentlig nemmere, da der spares både penge til undertag og tid til montering heraf.