Betontagsten fra BMI Group Danmark letter arbejdet på tagene

2020-07-06 Pressemeddelelse
Taglægger på arbejde

At lægge tag er ikke let arbejde - slet ikke, hvis det sker med traditionelle betontagsten. Det er hårdt, slidsomt arbejde, der indebærer mange tunge løft af tagsten, balancegang på kanten af lægter samt vrid i kroppen, når stenene skal lægges på plads.

Især tagarbejde slider på kroppen

"I Bygge- og Anlægsbranchen er især ergonomisk slid en udfordring, og 40-50 % af erhvervsrelateret sygdom handler her om ergonomi - dvs. slidte knæ, ryg, arme m.m. Det er høje tal, som vi som samfund bør tage alvorligt. Nedslidning i branchen er både dyrt for mester, samfundet og den enkelte håndværker, der også skal bruge en funktionel krop efter endt arbejdsliv", siger Lars Olsen, konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der kører rundt og besøger og vejleder håndværksvirksomheder på Sjælland.

"Ofte kan løft af f.eks. døre og vinduer håndteres med tekniske hjælpemidler. Men ved tagarbejde er der tale om manuelt detaljearbejde med tunge materialer, der medfører mange vrid i kroppen i mange timer i træk. At det samtidig foregår på et ofte uhensigtsmæssigt underlag, som f.eks. en skrå flade, gør det ikke bedre", udtaler Lars Olsen.

Kampagne med fokus på arbejdsmiljø

Til at løse nogle af de arbejdsmiljømæssige udfordringer på tagene lancerer BMI Group Danmark efter sommer en kampagne for letvægtstagsten i beton. Kampagnen sætter spot på B&C 30 Ergo, der er udviklet med fokus på et sundere arbejdsmiljø samt den endnu lettere B&C 25, der gør det muligt for kunder med lette, nedslidte tagkonstruktioner at få et tagstenstag i stedet for et tag med f.eks. tagplader.

Det er en god investering at passe på sine ansatte

"Der er flere grunde til, at det er god ide at sikre et godt og mindst muligt slidsomt arbejdsmiljø i de danske håndværksvirksomheder. Dels stiller lovgivningen visse krav, som skal efterleves, men det kan desuden være en god forretning at passe på sine ansatte. Typisk er medarbejdere, der trives i et godt arbejdsmiljø, også en gevinst for produktiviteten. I en tid, hvor det kan være svært at skaffe ny faglært arbejdskraft, er det en prioritering værd".


"Der er undersøgelser, der viser, at medarbejdere i byggebranchen spiser smertestillende medicin jævnligt for at kunne gå på arbejde. Det kan ingen være tjent med, hvorfor en forbedring af de ergonomiske forhold - og dermed arbejdsmiljøet – vil være til gavn for alle i branchen", afslutter Lars Olsen.

Lette tagsten gør både kunder og håndværkere glade

Kenneth Henriksen er tømrermester og ejer af Pribo-huset ApS, der hører hjemme på Sydsjælland. Han har i flere år arbejdet med letvægtstagsten fra BMI Group Danmark.

Kenneth Henriksen er tømrermester og ejer af Pribo-huset ApS, der hører hjemme på Sydsjælland. Han har i flere år arbejdet med letvægtstagsten fra BMI Group Danmark. "Der er to enorme fordele ved at arbejde med de lette tagsten, der ud over vægten er identisk udseende med de traditionelle betontagsten. For det første sparer det gevaldigt på sliddet på mine medarbejdere.

Mange får ondt i ryggen, når de lægger tagsten af beton. Når mange tagsten skal fordeles og håndteres på et stort tag, kan det være fristende at overlade opgaven med det tunge arbejde til unge og friske medarbejdere. Men også deres fysik skal skånes i et sundt arbejdsmiljø, mener Kenneth Henriksen, der bifalder de lette tagsten fra BMI Group Danmark".

"Desuden har de lette tagsten åbnet for et mersalg til boligejere, der har lette tagkonstruktioner, men som ønsker sig et smukt tag med tagsten. Lige nu er vi ved at lægge lette tagsten på et sommerhus i Præstø, der har en let tagkonstruktion. Ydermere ville det pga. husets placering være umuligt for en kran at læsse tagstenene ind på stilladset, så dem skal vi bære ind. Der batter det virkelig, at vi arbejder med lettere tagsten. Kunderne er glade - og det er mine medarbejdere også", slutter Kenneth Henriksen.

BMI Group Danmark vil gå forrest i kampen for et bedre arbejdsmiljø

"Som Danmarks største producent af tagmaterialer bestræber vi os på at gå forrest i kampen for et mere bæredygtigt byggeri og et bedre arbejdsmiljø. Vi arbejder hver dag på at tænke bæredygtighed og arbejdsmiljø ind i alle aspekter af vores værdikæde – lige fra de materialer vi bruger, til de tagløsninger vi skaber", slutter Flemming Adolfsen, adm. direktør hos BMI Group Danmark.

Om BMI Group

Bag BMI Group Danmark står to af tagbranchens stærkeste brands, Icopal og Monier. I BMI Group Danmark giver vi vores kunder adgang til det bredeste udvalg af løsninger til både skrå og flade tage.

Læs mere om BMI på bmigroup.com/dk

BMI Group har hovedsæde i London, selskaber og produktionsfaciliteter i Europa, Asien og Afrika og mere end 9.500 medarbejdere verden over.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

Monica Stocholm

Marketing Director 

Mobil: 21 61 95 16
Email: monica.stocholm@bmigroup.com 
_________

Fler nyheter

Icopal introducerer ProVerdi 600

2023-03-17 Nyhed

Vores hidtil hurtigste, letteste og mest

BMI Danmark lancerer nye innovative Monier tagsten, som er bedre for miljøet

2023-03-08 Pressemeddelelse

Nu lancerer BMI Danmark, en af ​​Europas førende leverandø

Betontagsten fra BMI Group Danmark letter arbejdet på tagene

2020-07-06 Pressemeddelelse

At lægge tag er ikke let arbejde - slet ikke, hvis det sker med traditionelle betontagste