EPD - Environmental Product Declaration

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration) dokumenterer produkternes miljømæssige egenskaber og indvirkning på miljøet udfra en livscyklusvurdering.

BMI Danmarks tagpap-produkter er omfattet af EPD’en ”Flexible Bitumen Sheets for Roof Waterproofing” udarbejdet af The European Waterproofing Association. 

EPD’en dokumenterer produkternes miljømæssige egenskaber og indvirkning på miljøet.

EPD: Flexible Bitumen Sheets For Roof Waterproofing

EPD: Reinforced bitumen sheets for exposed roof waterproofing

EPD: Two-layer waterproofing systems

EPD: B&C 30 Ergo

EPD: B&C 25

EPD: B&C Dobbelt-S

EDP: Wakaflex 

 

 

En miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration) dokumenterer produkternes miljømæssige egenskaber og indvirkning på miljøet udfra en livscyklusvurdering.

EPD’en dokumenterer produkternes miljømæssige egenskaber og indvirkning på miljøet.

 

 

 

EPD