Levering af tagsten på taget

Et tag er tungt! Hver kvadratmeter vejer 30-40 kg.
Derfor er det en god idé at få tagstenene leveret direkte på tatag og kranget.

Har du et tag på cirka 120 m2, så vejer det totalt 4 tons. Det er grunden til, at vi altid tilbyder løft-på-tag, hvilket betyder, at du får tagmaterialerne leveret direkte på taget.

Du sparer arbejdstid, penge, kræfter og en masse besvær. Tænk, hvis alle tagstenene skulle løftes manuelt op på taget!

Det forudsætter naturligvis, at det nødvendige forarbejde med undertag og lægtning er tilendebragt. Tagstenene fordeles samtidig jævnt over tagfladen, hvilket gør selve monteringen nemmere og hurtigere. Vores chauffører er erfarne ”tagløftere”, der hjælper dig på bedste vis.

 

Download skema til bestilling af vores løft-på-tag service her

Find sikkerhedsreglerne vedrørende tagløft her