Tagkonstruktion med tagsten

Et tagTagsten har eksisteret i flere tusinde år. Det er der en god grund til. De forener det smukke med det funktionelle, så du får et tag der er både tæt, sikkert og holdbart.

Vi omtaler ofte taget som husets femte facade. Egentlig er det at undervurdere tagets betydning. I forhold til væggene udsættes taget for væsentlig skrappere belastninger fra vind og vejr i form af regn, blæst og sne, hvilket stiller særlige krav til materialerne. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan et tag fungerer. Det er faktisk smartere, end man umiddelbart skulle tro. Vi begynder udefra og bevæger os ind gennem konstruktionen. 

Tagstenene

I gruppen af klassiske, naturlige tagmaterialer findes tegl, træspåner, siv og tang. Alle materialer, som op igennem historien har været brugt til tagdækning på danske huse. Når man tager påvirkninger fra vind og vejr, fra skadedyr og bakterier, fra råd og svampe i betragtning, så er tegl uden sammenligning det klassiske naturmateriale, som har vist sig at være det mest holdbare. Så det er ikke uden grund, at tegl har været brugt til tagdækning i årtusinder. I løbet af de sidste hundrede år er der opstået nye cementbaserede produkter som f.eks. fibercement og betontagsten. Betontagsten er nok det produkt, der kommer nærmest tegl, både hvad angår form, funktion og levetid.

Tagstenens forside er udformet så regn og sne naturligt ledes bort. Derfor er det vigtigt, at et tag har en vis hældning. Nogle tagstenstyper kan lægges på tagkonstruktioner med hældninger helt ned til 14 grader, mens andre kræver en hældning på mindst 25 grader. Det er tagstenens udformning, som er afgørende for hældningsgraden. For at få oplyst hvilke tagsten, der passer til netop dit hus, kan du kigge i vores produktkatalog. Du kan naturligvis også kontakte din forhandler eller tagdækker.

Under tagstenene

Tagstenene hviler på og er fastgjort til de underliggende lægter. Tagstenene overlapper hinanden og lægges derfor nedefra og opefter samt fra højre mod venstre (alternativt lægges de diagonalt fra højre mod venstre). For at modstå vindsug på tagfladen, fastgøres tagstenene på lægterne ved hjælp af bindere. Tagstenene kan fastgøres med specielle klik-på-bindere, skruer eller andre beslag, som anvises af tagstensleverandøren. Nogle tagsten fastgøres ved, at binderen fastholder tagstenen på selve tagstenens bagside, andre bindere fungerer ved at gribe omkring tagstensoverlægget eller, der anvendes skruer til fastgørelsen. Lægterne er fastgjort til tagkonstruktionens spær.

Dog er der imellem lægter og spær ofte monteret et undertag samt en afstandsliste. Undertaget monteres ofte direkte på spærene. Oven på undertaget, hvor dette krydser spærene, monteres afstandslisten, der opfylder flere formål. Den skal blandt andet fastholde undertaget til spærene, og den skal ”løfte” tagstensfladen væk fra undertaget. På den måde sikres en optimal ventilation til bortledning af fugt. Det er således vigtigt, at der ved tagfod (nede ved tagrenden) og ved tagets rygning er den fornødne ventilationsspalte til det fri. Der findes tagsten, der hverken kræver undertag eller afstandslister, nemlig B&C DANFLOCK® fra MONIER.

Undertag

Et tag, som har ligget i mange år, har været udsat for store belastninger. Det kan f.eks. være skorstensfejeren eller håndværkere, der har været på taget, hvorved tagsten er knækket eller har forskubbet sig. Desuden kan der i meget hårdt vejr blæse regn og sne ind gennem selve tagstenenes overlæg. Et undertag er en ekstra sikkerhed, der bygges ind i taget for at hindre regn og sne i at trænge ind og beskadige den resterende del af tagkonstruktionen, f.eks. spærene.

Der findes i dag mange typer undertage. Der skelnes mellem såkaldte diffusionsåbne og –tætte undertage. Et diffusionstæt undertag består eksempelvis af plader, tagpap eller en kraftig plastfolie, der udelukkende har til formål at stoppe fugtindtrængning. Derimod er det diffusionsåbne undertag konstrueret, så det kan ånde og det uden, at vand kan trænge ind. Evt. fugt fra tagkonstruktionen kan altså trænge ud gennem undertaget.

Når der vælges et diffusionstæt undertag, skal der være en ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringen. Derved sikres at den fugt, der trænger ind i tagkonstruktionen indefra, altid kan bortventileres. Ved anvendelse af et diffusionsåbent undertag er der som oftest ikke behov for denne spalte, da fugten, der er trængt ind i konstruktionen indefra, kan trænge direkte gennem undertaget og efterfølgende bortventileres fra undertagets yderside. Der er med andre ord mulighed for en optimal udnyttelse af tagetagen.

Specialtagsten

For at få en smuk og holdbar overgang fra selve tagfladen til de tilstødende konstruktioner findes der et bredt udvalg af specialtagsten, f.eks rygningssten, der forbinder tagfladerne med hinanden, vindskedesten og dobbeltvingede afslutningssten, der bruges ved tagfladens afslutning i gavlene. Vindskedestenen har den fordel, at den dækker en større del af gavlen, hvilket forøger vindskedebrættets levetid. Derudover findes der bl.a. forskellige typer af ventilationssten.

Originalt tilbehør til taget

Et tag er aldrig stærkere end det svageste punkt. Derfor har vi hos MONIER brugt mange kræfter og megen tid på at forske i netop disse ting. Hver en specialsten og hvert et stykke tilbehør er grundigt testet ikke blot for at opfylde en specifik funktion, men også for at sikre, at tingene fungerer optimalt sammen og danner en helhed. Du får nemmest et komplet tag ved at bestille en tagpakke fra MONIER. Det er din garanti for, at tagsten, specialsten og tilbehørsprodukter er konstrueret, så de passer sammen.

Sikkerhed

Det er dit tag, og dermed følger et vist ansvar for at opretholde sikkerheden på taget. Arbejdstilsynet kræver, at der ved færdsel på taget etableres passende adgangsforhold. Dette kan opnås ved montering af stigetrin. Det har yderligere den fordel, at skorstensfejeren bedre kan udføre sit arbejde omhyggeligt og sikkert.