9.10 Detailtegninger

Nedenfor kan du downloade alle Icopals detailtegninger 

9.10-0 Oversigt pdf
9.10 Fællesprincipper  pdf
9.10-1 Inddækninger pdf
9.10-02  Mekanisk fastgørelse i overlæg pdf
9.10-10 Tagfod med tagrende pdf
9.10-11 Tagfod uden tagrende  pdf
9.10-12 Vindskede pdf
9.10-13 Sternkant pdf
9.10-15 Murinddækning med murklemskinne pdf
9.10-16 Murinddækning med zinkløskant pdf
9.10-17 Murkroneinddækning - højde op til 0,6 m pdf
9.10-18 Murkroneinddækning højde over 0,6 m pdf
9.10-20 Kasserende/Kileskrotrende med resulterende fald     pdf
9.10-21 Afløb pdf
9.10-22 Dampspærre pdf
9.10-23 Dilatationsfuge pdf
9.10-25 Ovenlys på karm pdf
9.10-26 Gennemføring af flange pdf
9.10-27 Gennemføring stålskorsten pdf
9.10-30 Listedækning - system/principskitse pdf
9.10-31 Listedækning - Tagfod/rygning pdf
9.10-32 Pladedækning - system/principskitse pdf
9.10-33 Plankedækning - System/principskitse pdf
9.10-35A Tagdækning - brandkarmserstatning træ pdf
9.10-35B Tagdækning - brandkarmserstatning beton pdf
9.10-35C Tagdækning - brandkarmserstatning stål pdf
9.10-36 Tilslutning til eksisterende tag pdf
9.10-37 Tilslutning under eksisterende tag pdf
9.10-40 Intensive taghaver pdf
9.10-40A Intensive taghaver pdf
9.10-41 Intensive taghaver  pdf
9.10-41A Semi-intensive taghaver pdf
9.10-42 Extensive tage pdf
9.10-44 Extensive tage pdf
9.10-45 Intensive taghaver pdf
9.10-46 Intensive taghaver pdf
9.10-47 Intensive taghaver pdf
9.10-48 Intensive taghaver pdf
9.10-50 Tagterrasse - Træriste pdf
9.10-51 Tagterrasse - Fliser på flisebærere  pdf
9.10-52 Tagterrasse - Isolering og fliser på flisebærere pdf
9.10-53 Tagterrasse - Fliser i læggegrus pdf
9-10-54 Tagterrasse - Tagafløb pdf
9.10-55 Parkeringdæk - Belægningssten i læggegrus pdf
9.10-56 Parkeringsdæk. Isolering og belægningssten i læggegrus pdf
9.10-57 Tagterrasse. Niveaufri tilslutning til facade pdf
9.10-58 Tagterrasse. Niveaufri tilslutning til facade pdf
9.10-60 Renovering på bølgepladder pdf
9.10-61 Renovering på bølgetagplader - Tagfod pdf
9.10-65 Radonspærre pdf
9.10-70 Fast undertag - Tagfod pdf
9.10-71 Fast Undertag - Rygning/grat pdf
9.10-72 Fast undertag - Rygning/skotrende pdf
9.10-73 Fast undertag - Gavle pdf
9.10-74 Undertag Tagfod pdf
9.10-75 Undertag - Rygning/grat pdf
9.10-76 Undertag - Skotrende pdf
9.10-77 Undertag - Gavle pdf
9.10-78 Rørgennemføring / ventilationsstuds pdf
9.10-80 Undertag - Lejlighedsskel pdf
9.10-81 Undertag - Sektionsafgrænsning pdf
9.10-82 Undertag - Sektionsafgrænsning pdf