11. Tabeller og diagrammer

Oversigt

Tabel nr. Emne

 1. Måleenheder omregningsfaktorer
 2. Byggematerialers diffusionsmodstand
 3. Vanddampdiffusionsmodstand for Icopal produkter
 4.  Design varmeledningsevne for konstruktionsmaterialer, byggematerialer og brugsstoffer m.m.
 5.  Kemiske produkters viskositet
 6.  Lineære varmeudvidelseskoefficienter
 7. Kemikaliebestandighed for bitumen og polymerbitumen
 8.  Damptrykstabel (mættet vanddamp)
 9. Vanddampdiagram
 10. Dugpunktstabel
 11. Hældningsskema / hældningsdiagram

Download tabellerne og diagrammerne som PDF

Tabel 1 pdf
Tabel 2 & 3 pdf
Tabel 4 pdf
Tabel 5 pdf
Tabel 6 pdf
Tabel 7 pdf
Tabel 8 & 9 pdf
Tabel 10 pdf
Tabel 11 pdf