Rådgivning i alle tagprojektets faser

Projekteringsmøde

Mødet er rettet mod arkitekter og øvrige parter i projekteringsleddet

 • Præsentation af tagløsninger og garanti
 • Præsentation af tilbehørsmuligheder
 • Udlevering af vareprøver 
 • Referencer
 • Gennemgang af montagevejledning
 • Gennemgang af det almene tekniske fælleseje
 • Gennemgang af ventilationsforhold
 • Redigering af udbudsbeskrivelse
 • Ansøgning om evt. dispensation
 • Besøg på byggeplads/produktionssted

Projektgranskningsmøde

Projektgranskningsmøde mellem arkitekt, tagentreprenør og eventuelt forhandler

 • Gennemgang af tegningsmateriale
 • Produkt/systemvalg, eventuelle alternativer
 • Mængdeberegning
 • Krav til sikkerhed på taget
 • Detailløsninger iht. montagevejledning
 • Logistik og leveringsplan
 • Uddannelse af håndværkere
 • Udlevering af tilbehørsprøver
 • Udlevering af brochurer, datablade og vejledninger

Udførelsesmøde

Udførelsesmøde på byggepladsen mellem håndværker, entreprenør og arkitekt om projektets udførelse

 • Orientering om og kontrol af udfaldskrav
 • Er gældende oplægningsvejledninger fulgt
 • Er ventilationsforholdene i orden
 • Tips & tricks
 • Logistik
 • Tjek af logistik og leveringsplan

Afleveringsmøde

Når opgaven er udført, sammensætter vi en "Bygherrepakke", der bl.a. indeholder

 • Montagevejledninger
 • Produktdatablade
 • Garantibevis
 • Drift- og vedligeholdelsesprogram

 

Book gratis rådgivningsmøde