Vi støtter dig i din udvikling

BMI Group Danmark står aldrig stille, og det ønsker vi heller ikke du skal gøre. Vi motiverer og støtter vores medarbejdere i egen udvikling og læring , bl.a. gennem uddannelse, intern jobrotation og større ansvarsområde.

Produktutbildning av tegeltakpannor. Kvinna montera en panna och vid sin sida en manlig lärare.

Som en del af en global virksomhed er mulighederne for at arbejde i andre lande gode. Vores fokus på udvikling og vækst åbner løbende nye muligheder og spændende stillinger i koncernen. Innovation er en vigtig grundsten i vores historie. Derfor ansætter vi gerne medarbejdere, som tænker kreativt med henblik på at gøre vores etablerede produkter, processer mv. endnu bedre.

Vi støtter derudover vores medarbejdere i at virkeliggøre idéer og giver plads til inspiration.

Man står bredvid ett ställ med takpannor och berättar om den för en nyanställd.