Mangfoldighed er en styrke

Hos BMI Group Danmark tror vi på, at den enkelte medarbejder har noget unikt at byde på. Ved at tage vare på hinandens forskelligheder bliver vi stærkere til glæde for vores kunder.

Som arbejdsgiver tror vi på lige muligheder og at alle skal behandles ligeværdigt uanset køn, etnicitet, religion, funktionsnedsættelse, seksuel orientering og alder.

Vi forventer, at alle behandler kollegaer og kunder venligt, respektfuldt og med omtanke i alle situationer.

karriere