Detaljeløsninger - B&C Danflock

Spar tid og penge med B&C Danflock - Taget uden undertag! 

Den særlige B&C Danflock Systemfuge, ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd. Systemfugen består af mange tusinde nylonfibre, der modvirker indtrængning af fygesne og slagregn. Skulle der opstå kondens og fugtproblemer indenfor, så er fugen så åndbar, at kondensdannelser drænes ud gennem nylonfibrene. Det betyder tørre lofter og mere ventilation. Simpelt og genialt!

Nedenfor vises udvalgte tagdetaljer, hvor B&C Danflock gør en betydelig forskel i oplægningsprocessen. Vær omhyggelig ved knudepunkter, da det er det yderste lag der skal være tæt, og samtidig sikre korrekt ventilation.

SkotrendeSkotrende

Med Danflock-skotrende, bliver det ikke nemmere. En traditionel opbygget skotrende. Med dette produkt, skal du blot montere 2 passende planker oven på spærene.

Sammen med en kantlægte på hver side, udgør de to planker skotrendens bund, hvorpå skotrendeinddækning monteres. Imellem skotrendeinddækningen og Danflock-tagstenene er det vigtigt at montere B&C Strips for derved at lukke for slagregn og fygesne.

 

Gavl udhæng

Gavl - Udhæng

Der sikres mod fygesne og slagregn ved at indlægge f.eks. mineraluld mellem tagstenene og gavlens overside.

 

 

Gavl - Gesimsgavl

Mellem Danflock-tagstenene og gavlens overside sikres der mod fygesne og slagregn ved at indlægge mineraluld eller mørtel, når der anvendes vindskedesten og  dobbeltvingede afslutningssten.

 

 

Tagfod - Gesimstagfod

Mellem spærene indlægges vandfast krydsfiner. Krydsfinerpladen skal opklodses for at skabe en ventilationsspalte for tagrumsventilationen. I denne spalte bør der monteres snefangsrør eller lignende.

På krydsfinerpladen monteres rendejern og fodblik. Imellem fodblikket og Danflock-tagstenen skal der desuden installeres fugleklodser eller tilsvarende sikring mod fygesne og slagregn.

 

 

Tagfod - Udhængtagfod udhæng

I stedet for tagfodsplade nedfældet mellem spær, monteres der ved tagfoden blot en lægte. For at undgå "dryppende" tagsten skal der på lægten påføres en 15 mm liste. Anvendes der rendejern i stedet for konsoljern, skal der laves en bagvedliggende lægte for at sikre en stabil tagrendekonstruktion.

Disse to nederste lægter skal være trykimprægnerede. Fodblik monteres på nederste lægte, og der tætnes mod fygesne og slagregn ved installering af fugleklodser eller en tilsvarende tæt løsning. Tagrumsventilationen skabes f.eks. med spalter mellem udhængsbrædder.

 

 

Rygning & Gratergrater tag

I kip-konstruktion monteres en toplægte. Ventilation, snesikring og slagregnssikring opnås ved anvendelse af Metalroll-rygningsbånd. 

For optimal vedhæftning mellem rygningsbånd og tagsten anvendes Danflock-topsten i øverste række.